Přehled úkolů, opatření a hlášení plněných včelaři a ZO

LEDEN

 • včelař
  • do 31.1. - Předat směsné vzorky včelí měli důvěrníkům ZO

ÚNOR

 • ZO
  • do 28.2. - Uspořádat výroční členskou schůzi a dát na vědomí OV
  • do 15.2. - Odeslat vzorky včelí měli k rozboru laboratoři
  • po VČS - Upřesnit kontaktní údaje na ZO a její orgány
  • do 28.2. - Odeslat hlášení o provedení podzimního ošetření na KVS ČB
 • včelař
  • do 28.2. - Odevzdat hlášení o trvalém stanovišti včelstev na ZO

BŘEZEN

 • ZO
  • Zabezpečit provedení jarního ošetření dle stanovené metodiky

DUBEN

 • ZO
  • Odeslat hlášení o provedení jarního ošetření KVS
 • včelař
  • do 15.4. - Dokončit jarní ošetření dle stanovené metodiky
  • do 20.4. - Nahlásit počty včelstev k 1.5. a plánované počty k 1.9. (k léčení)

KVĚTEN

 • ZO
  • Předat objednávku na nákup léčiv na letní a podzimní ošetření
  • Předat Žádost o dotaci na ošetření proti varoáze vč. příloh
 • včelař

ČERVEN

 • ZO
  • Zajistit odebrání léčiv pro podletní ošetření dle metodiky
  • Zajistit distribuci léčiv pro podletní ošetření včelařům
  • do 15.6. - Poslední termín podání žádosti o zabezp. vzděl. akce (dotované) SOUV-VVC
 • včelař
  • do 15.,20.(dle § 1) - Předat žádosti o dotace na opatření dle §§ 4, 6, 7, 8

ČERVENEC

 • ZO
 • včelař

SRPEN

 • ZO
  • do 5.8. - Doložit faktury za zařízení, na které je požadována dotace dle NV č.197/2005 Sb. v plat. znění (dle § 5)
 • včelař
  • do 15.,20. - Doložit faktury za zařízení, na které je požadována dotace dle NV č.197/2005 Sb. v plat. znění

ZÁŘÍ

 • ZO
  • do 30.9. - Poslat Sumární žádost o dotaci + seznam žadatelů + kopie účtu
  • do KVS ČB - Odeslat hlášení o podledním ošetření (bylo-li nařízeno)
 • včelař
  • do 15.9. - Předat Žádost o dotaci 1.D.
  • do 15.9. - Předat Podklady pro Statistiku
  • do 15.9. - Odevzdat destičky GABONU (pokud byl vydán)
  • do 15. Hradišťko - Odeslat Potvrzení o registraci v ústřední evidenci

ŘÍJEN

 • ZO
  • II.úterý - Zajistit odebrání léčiv pro podzimní ošetření
  • II.úterý - Zajistit podzimní ošetření včelstev dle metodiky
 • včelař

LISTOPAD

 • ZO
  • do 30.11. - Vyplacení dotace 1.D.
  • do 30.11. - Odeslat orig. Seznamu včelařů, jimž byla vyplac. dotace 1.D (1.c.), dle CIS
  • do 30.11. - Odeslat Seznam nevyplacené-vrácené dotace (1.e) + peníze, dle CIS
  • do 30.11. - Odeslat Za / vy-řazení členů do/z evidence a k odběru časopisů
 • včelař

PROSINEC

 • ZO
  • do 31.12. - Odeslat finanční prostředky za členské příspěvky, dle CIS
  • do 31.12. - Zajistit provedení ošetření včelstev aerosolem
 • včelař
  • min 10 dnů po posledním ošetření - Vložit do úlů očištěné podložky pro sběr měli
  Aktualizováno: 14.01. 2016