20100511-Plenární schůze OV ČSV

dne 11. května 2010 od 14.00 hod se konala plenární schůze OV ČSV Č. Budějovice v restauraci na Borku spojená s kurzem technického charakteru.


př.Pánek při přednášce př.Pánek při přednášce
včelaři  při přednášce př. Pánka včelaři při přednášce př. Pánka
u registrace u registrace
předsednictvo OV ČSV předsednictvo OV ČSV
předsednictvo OV ČSV předsednictvo OV ČSV
MVDr. Pokorný při vystoupení MVDr. Pokorný při vystoupení
zapisovatel př.ing.Jelínek zapisovatel př.ing.Jelínek