20120306-Okresní konference OV ČSV

Zápis z jednání OV ČSV České Budějovice 6.března 2012 

Řídící schůze: př. ing. Josef Linhart

Účast: viz prezentační listina

Návrhová komise: př. Ouška, Pávek, Jelínek

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva předsedy o činnosti OV za rok 2011
 3. Zpráva o hospodaření OV za rok 2011
 4. Zpráva OKRK
 5. Organizační zabezpečení léčení včel
 6. Nahlášení změn funkcionářů ZO po VČS
 7. Seznámení s řádem pro udělování čestných ocenění
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

MVDr.  Theodor Pokorný

 • informoval o zdravotní situaci v rámci okresu České Budějovice

Zpráva předsedy o činnosti OV za rok  2011

 • přednesl př. Josef Zimen

Zpráva o hospodaření OV za rok 2011

 • přednesl př.ing. Petr Stibor

 Zpráva OKRK za rok 2011

 • přednesl předseda OKRK př.ing. František Lust

Př.Josef Durčanský 

 • Formidol – neobjednala pouze ZO Borek
 • Zdůrazňil nutnost dodržet termín u zimní měli do 15.února
 • Mor včelího plodu, odkazuje na publikaci od D.Titěry „Mor včelího plodu“, VÚVč. Dol

Př. Dana Ottová

 • Řád ČSV, o.s. pro udělování čestných ocenění  otištěn v časopise Včelařství č. 11/2011, je rovněž k nahlédnutí na webu ČSV

Zapsal: Miroslav JelínekUsnesení ze zasedání Okresního výboru ČSV České Budějovice
Borek 6.března 2012

Plenární schůze schvaluje:

 • zprávu předsedy  př.Josefa Zimena o činnosti OV za rok 2011
 • zprávu pokladníka OV př.ing. Petra Stibora za rok 2011 apříspěvek na zajištění distribuce a skladování léčiv ve výši 1Kč/včelstvo

Bere na vědomí:

 • informace přednesené MVDr. Theodorem Pokorným o zdravotní situaci v rámci okresu České Budějovice zejména v oblasti moru včelího plodu a jeho doporučení o potřebě označit jednotlivá stanoviště registračním číslem chovatele
 • zprávu předsedy OKRK

Ukládá:

 • všem včelařům označit jednotlivá stanoviště registračním číslem chovatele
 • POV na základě zprávy předsedy OKRK,   odstranit zjištěné nedostatky a závady  v této zprávě uvedené
 • ZO provádět monitorig spadu roztoče VD, první hlášení o výsledcích pozorování poslat příteli ing. Josefu Linhartovi  dne  10.5. t.r. a dále po deseti dnech. Hlášení zaslat  SMS nebo mailem
 • ZO nahlásit termíny akcí pořádaných v roce 2012 s požadavkem na účast funkcionářů OV

 Zapsal: Miroslav Jelínek