Ambroziánské koštování medoviny v Mladošovicích 2014

Sedmého prosince si včelaři připomínají svátek sv. Ambrože – patrona a ochránce. Přátelé včelaři ze Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí letos již počtvrté svůj svátek oslavili tentokrát ve spolupráci s Obecním úřadem v Mladošovicích.
Program oslavy byl koncipován tak, aby uspokojil co nejširší spektrum návštěvníků. Jak už samotný název akce napovídá, koštovala se především letošní medovina. K zakousnutí byly nabídnuty medové perníčky a kdo nemusí tolik sladké mohl ochutnat domácí zelňáčky vylepšené vepřovými škvarky. Podle výrazu v tvářích koštujících se dá celkem s jistotou říci, že jak medovinka, tak i zákusky velice chutnaly. Konečně to byl také cíl předchozího snažení paní Milušky Pernické, která vše s láskou a pečlivostí připravila a sama také nabídla. Samozřejmě, že nezůstalo jen u medoviny, návštěvníci měli možnost zakoupit si domů med, medovinu, propolisovou tinkturu a další výrobky ze včelích produktů. Hlavně o med byl velký zájem a tak se prodal všechen, který byl v nabídce. Prodávali se také ale i krásné adventní svícny, které vlastnoručně vyrobily sestry Vondrákovy, kde tradice včelařství a rukodělných prací má své hluboké kořeny. A ani ty se dlouho neohřály na stánku, velice rychle si našly místo k novým majitelům. Ke koupi byly také dekorativní výrobky z korálků s vánoční tématikou. Ty svými šikovnými rukami připravila paní Jiřina Strouhová z Kojákovic. Zrovna tak jako sestrám Vondrákovým, tak i paní Strouhové patří poděkování od našich včelařů.
A nebylo to jen o medovině a medu, prodávaly se také knihy určené především našim dětem od spisovatele a také včelaře, přítele Jana Lebedy z malé jihočeské obce Mláka. Pana Lebeda přijal naše pozvání, spolu s manželkou k nám přijeli a v Obecní knihovně se pak uskutečnil prodej knih a autogramiáda.
Je pravdou, že počasí nám příliš nepřálo, od samého začátku až do skončení slavnosti mrholilo, ale nic nám to neubralo na dobré náladě v čase adventu. Zvláště pak, když započal koncert hudebníků souboru „Žestědvěstě“ z nedalekých Českých Budějovic. Jedním slovem krásný umělecký zážitek, profesionální hudebníci – profesionální výkon. Vánoční koledy v jejich podání se lehce nesly od Obecního úřadu a přítomných posluchačů až do těch nejvzálenějších koutů vesnice. Účastníci koncertu jejich výkon také náležitě ocenili potleskem. V samotném závěru vystoupení hudebníků jim poděkoval předseda včelařského spolku přítel Miroslav Jelínek a starosta obce pan Miroslav Leština za jejich vystoupení a oba vyjádřili přání, aby se podobný koncert uskutčnil i v roce 2015.
Po koncertě pokračoval volně další program jehož vyvrcholením byla mše svatá. Pan farář P. Ivo Prokop, mimo jiné čestný člen našeho spolku se se svým doprovodem nejprve poklonil u sochy sv. Ambrože a poté byl za jeho asistence slavnostně přenesen spolkový prapor do kostela sv. Bartoloměje. Pan farář ve své promluvě zmínil sounáležitost včelího společenství, která je dobrým příkladem i pro nás prosté lidi. Požehnal našim včelám a včelařům úspěšný a klidný příští rok 2015.
A tak jsme už po čtvrté společně oslavili svátek sv. Ambrože našeho patrona a ochránce. Včelaři našeho spolku mu děkují za jeho ochranu a doufají, že jim bude nápomocen i časech následujících.
V samotném závěru chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh Ambroziánského koštování medoviny, zekména pak příteli Štěpánu Hanzalovi a Milušce Pernické za jejich obětavou a nezištnou pomoc a práci, kterou odvedli. Děkuji také Obecnímu úřadu v Mladošovicích, starostovi panu Miroslavu Leštinovi a paní Haně Filásové za organizační pomoc hlavně s kompletním zajištěním již zmiňovaného koncertu. Děkuji příteli Janu Lebedovi za krásné knihy, které píše pro naše nejmenší. Děkuji za účast příteli ing. Petru Stiborovi členu Republikového výboru ČSV a přítelkyni Daně Ottové osvětové referentce OV ČSV v Českých Budějovicích. Velký dík patří panu faráři P. Ivo Prokopovi za vynikající spolupráci a za krásná slova věnovaná na adresu včel a včelařů. Konečně poděkování patří také všem těm, kteří si našli čas, cestu a navštívili naši oslavu. Snad mohu říci, že jsme své poslání a cíle společnými silami splnili.
Čtvrtý ročník Ambroziánského koštování skončil, ať žije ročník pátý

Ing. Miroslav Jelínek
předseda spolku